Facebook Twitter
econtentaxis.com

Nhãn: phá sản

Bài viết được gắn thẻ Phá Sản

Có Lẽ Cơ Hội Cuối Cùng Của Bạn để Tránh Phá Sản

Đăng trên Tháng Mười 12, 2023 bởi Marc Johnson
Đạt nợ đến một điểm mà bạn có thể được yêu cầu nộp đơn phá sản là không may, một sự xuất hiện hợp lý.Mọi người thuộc tất cả các tầng lớp xã hội và kinh tế chỉ đơn giản là quên các hiệu trưởng cũ của tổ tiên chúng tôi, một xu được cứu thực sự là một xu kiếm được và hiệu quả đang trở thành một trận tuyết lở của các điều kiện nợ đã buộc các gia đình phải nộp đơn xin phá sản...

Quản Lý Nợ Thẻ Tín Dụng

Đăng trên Có Thể 19, 2022 bởi Marc Johnson
Chỉ riêng người tiêu dùng ở Hoa Kỳ đã tích lũy được hơn hai nghìn tỷ đô la nợ không có bảo đảm - chủ yếu là nợ thẻ tín dụng.Và, trong khi một số người quản lý để giảm nợ hợp lý, có vô số người Mỹ không thể đối phó.Nếu bạn là một trong số này, thì bây giờ là thời gian bạn tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên nghiệp để thoát khỏi nợ thẻ tín dụng...

Mẹo để Giảm Gánh Nặng

Đăng trên Tháng Mười 24, 2021 bởi Marc Johnson
Những khoản nợ trước đây đang cung cấp những nỗi đau mọi lúc mọi nơi nhưng để loại bỏ chúng đã trở thành một nhiệm vụ khó khăn.Bạn sợ rằng nếu bạn nhận một khoản nợ khác trước khi giảm hoặc loại bỏ các khoản nợ trước đó hơn là bạn đang mời nhiều rắc rối hơn.Nhưng với một quản lý nợ thích hợp, bạn sẽ có thể gặp những người cho vay cằn nhằn đang theo dõi bạn và bạn ở vị trí lớn hơn là thanh toán các khoản thanh toán...