Facebook Twitter
econtentaxis.com

Các Chương Trình Quản Lý Nợ Không Có Bảo đảm

Đăng trên Tháng Mười Một 25, 2022 bởi Marc Johnson

Các chương trình quản lý nợ không có bảo đảm là các chương trình giảm nợ hoặc hợp nhất nợ không yêu cầu bảo mật hoặc tài sản thế chấp. Không giống như các chương trình quản lý nợ được bảo đảm, các chương trình này có thể được tìm thấy cho bất kỳ ai bất kể điểm tín dụng của họ. Thật vậy, hầu hết các chương trình quản lý nợ thẻ tín dụng hoàn toàn được tạo ra cho tín dụng xấu hoặc không có người tín dụng. Vì các chương trình này không được bảo đảm, chúng có mối quan tâm cao hơn một chút so với các chương trình được bảo mật bình thường.

Các chương trình quản lý nợ không có bảo đảm, như các chương trình quản lý nợ khác, cung cấp lãi suất thấp và phí bảo hiểm hàng tháng thấp. Họ tránh các khoản phí trễ, cũng không yêu cầu bất kỳ người đồng ký kết. Các điều khoản của các chương trình thường từ 3 đến 10 năm.

Chắc chắn có một lượng lớn các cơ quan cung cấp các chương trình quản lý nợ thẻ tín dụng. Nhiều trong số các cơ quan này chỉ cung cấp các chương trình giảm nợ. Internet là nơi tuyệt vời nhất để tìm kiếm các chương trình này. Sẽ luôn tốt để so sánh nhiều chương trình, trước khi chọn một chương trình.

Các nhà cung cấp chương trình quản lý nợ không có bảo đảm thường đàm phán với các chủ nợ với mức giá thấp hơn. Bạn chỉ cần thanh toán một khoản thanh toán với lãi suất hàng tháng thấp cho tất cả các khoản nợ của bạn. Lợi ích từ các chương trình này có thể gây ra giảm tạm thời điểm tín dụng. Nhưng ngay khi bạn trả các khoản nợ này, lịch sử tín dụng của bạn tăng lên rất nhiều.

Nhược điểm tồi tệ nhất của các chương trình quản lý nợ thẻ tín dụng sẽ là cuộc gọi thường xuyên của các chủ nợ. Hầu hết các nhà cung cấp chương trình sẽ yêu cầu bạn đóng/tạm dừng thẻ tính phí cùng với các tài khoản khác.

Các chương trình quản lý nợ thẻ tín dụng nóng nhất là các chương trình hợp nhất nợ thẻ tín dụng cá nhân. Các chương trình này hợp nhất tất cả các khoản nợ thẻ ngân hàng không có bảo đảm thành một khoản nợ đơn nhất. Lãi suất của các khoản nợ chắc chắn sẽ là khoảng 10%, thấp hơn nhiều so với lãi nợ, khoảng 20%. Tuy nhiên, mức độ lãi có thể thay đổi khi thời gian trôi qua.