Facebook Twitter
econtentaxis.com

Mẹo để Giảm Gánh Nặng

Đăng trên Tháng Mười Một 24, 2021 bởi Marc Johnson

Những khoản nợ trước đây đang cung cấp những nỗi đau mọi lúc mọi nơi nhưng để loại bỏ chúng đã trở thành một nhiệm vụ khó khăn. Bạn sợ rằng nếu bạn nhận một khoản nợ khác trước khi giảm hoặc loại bỏ các khoản nợ trước đó hơn là bạn đang mời nhiều rắc rối hơn. Nhưng với một quản lý nợ thích hợp, bạn sẽ có thể gặp những người cho vay cằn nhằn đang theo dõi bạn và bạn ở vị trí lớn hơn là thanh toán các khoản thanh toán.

Một hướng dẫn quản lý nợ tuyệt vời cung cấp cho bạn các đề xuất chính để xây dựng một tương lai tiền tệ lớn hơn. Bước đầu tiên hướng tới quản lý nợ là bạn quản lý tất cả các chủ nợ của mình một cách chăm sóc. Không ai mong đợi bạn thiết lập một phương trình cá nhân, nhưng cố gắng giữ liên lạc với các chủ nợ. Giải thích chúng ngay lập tức rằng những gì đang xảy ra với bạn và tại sao bạn không thể giải quyết kịp thời. Khi bạn liên hệ với họ trước khi họ làm, bạn gây ấn tượng với họ bằng cách tiếp cận nghiêm túc của bạn để xóa các khoản phí và sẽ lắng nghe các vấn đề của riêng bạn.

Tình huống bắt đầu trở nên tồi tệ hơn khi bạn bỏ qua những lá thư đó từ các chủ nợ yêu cầu đầu tiên và sau đó cảnh báo bạn xóa nghĩa vụ. Nếu sự vắng mặt của giao tiếp từ cuối của bạn tiếp tục, các chủ nợ có thể kéo bạn ra tòa. Bạn thậm chí có thể không có thời gian để tuyên bố phá sản.

Bước thứ hai, bạn phải lên kế hoạch cho ngân sách duy trì điều kiện tài chính của bạn trong tâm trí. Xem hiện tại bạn có thể thực hiện bao nhiêu nghĩa vụ của các khoản trả góp. Tham khảo ý kiến ​​một số chuyên gia tư vấn quản lý nợ, những người sẽ tính phí hoa hồng nhưng ý kiến ​​chuyên gia của họ có thể làm giảm gánh nặng nợ của bạn.

Điều rất quan trọng là bạn theo dõi các khoản thanh toán cũng như ngày đáo hạn của họ. Nếu bạn thấy khó khăn, thì bạn yêu cầu ngân hàng của bạn ghi nợ số tiền từ tài khoản.

Một cách tiếp cận để quản lý nợ là bạn đầu tư vào các công cụ tài chính nhất định như quỹ tương hỗ. Bạn có thể sử dụng các khoản hoàn trả điển hình từ các quỹ tương hỗ để trang trải các khoản nợ. Hỗn hợp nợ và đầu tư này có thể hoạt động tốt cho bạn.

Đừng quên mục tiêu quan trọng của bạn đằng sau việc quản lý nợ không chỉ nói với các chủ nợ rằng cách các khoản nợ sẽ được trả trong tương lai. Trên đó, quản lý nợ phải dẫn đến giảm nợ đầu tiên và sau đó loại bỏ nợ.

Để giảm các khoản nợ, hãy nỗ lực nghiêm túc để trả các khoản nợ đơn giản. Bạn có thể đang giữ một số khoản nợ nhỏ.

Cá nhân chúng nhỏ hơn nhưng trả hết chúng sẽ làm giảm đáng kể gánh nặng của bạn.

Mặc dù các khoản nợ là điều cần thiết để đáp ứng các yêu cầu tiền tệ nhưng bạn vẫn cần ưu tiên để loại bỏ các khoản nợ. Lấy số lượng các khoản nợ ngày càng tăng để trả nợ trước đây sẽ dẫn đến việc tích lũy các khoản nợ và bạn sẽ rơi vào tình trạng nợ nần. Điều này có thể dẫn bạn đến phá sản.

Nếu bạn nghiêm túc vào các nguyên tắc cơ bản của quản lý nợ, cuối cùng bạn sẽ có thể loại bỏ các khoản nợ. Đừng chỉ dừng lại trong việc hoàn thành những người cho vay nhưng nỗ lực thêm để giảm và loại bỏ các khoản nợ này.