Facebook Twitter
econtentaxis.com

Quản Lý Và Lập Kế Hoạch Nợ

Đăng trên Tháng Mười 2, 2021 bởi Marc Johnson

Quản lý nợ là một yếu tố quan trọng của kế hoạch tài chính. Hãy lưu ý các luồng thu nhập và thu nhập của bạn được tạo ra từ nhiều khoản đầu tư. Thỉnh thoảng, chúng tôi trở nên bắt buộc phải vay, bởi vì điều này giúp chúng tôi tiết kiệm thuế. Như một ví dụ, thanh toán thế chấp mang lại lợi nhuận trong việc chuẩn bị thuế. Tuy nhiên, các khoản thanh toán lãi là có thật và phải được khấu trừ vào thu nhập mà bạn có.

Do đó, hãy chắc chắn rằng bạn có thu nhập để trả nợ. Thông thường một khoản thanh toán lớn hơn có nghĩa là bạn phải thực hiện các khoản thanh toán lãi nhỏ hơn. Điều ngược lại là đúng khi có thể có các khoản thanh toán lãi lớn hơn nếu tiền gửi lớn. Thanh toán lãi khác nhau dựa trên khoảng thời gian mà khoản nợ sẽ hoạt động. Quá ngắn một thời gian và các khoản thanh toán lãi sẽ đốt một lỗ. Quá lâu một thời gian và các khoản thanh toán lãi có thể trở nên khó chịu. Do đó, khoảng thời gian phải là để nó thưởng cho bạn.

Khi lãi suất tăng cao hơn, thì cơ quan cho vay sẽ tăng thời gian để thu lại chi phí của giá lãi. Nếu họ di chuyển thấp hơn, họ có thể không sửa đổi tỷ lệ chính xác đi xuống. Điều này là do trong hầu hết mọi điều kiện, họ nên kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, bạn có thể đàm phán về giá thấp hơn với dịch vụ cho vay, nếu bạn biết rằng lãi suất đã giảm. Điều này có thể giúp bạn tiết kiệm đô la quý giá, điều này là vô cùng quan trọng.

Trên thực tế, giảm lãi suất tái cấp vốn và lãi suất thế chấp cũng có thể được đàm phán với cơ quan cho vay. Quản lý nợ của bạn càng lớn, điểm tín dụng lớn hơn mà bạn sẽ có. Điều này sẽ chắc chắn rằng bạn đã sẵn sàng nhận nợ trong tương lai. Sẽ có điểm tín dụng tích cực so với tên của bạn. Nếu bạn hoàn trả các khoản nợ cũ, sau đó bạn cần đóng cửa này với các cơ quan tín dụng, bởi vì nó sẽ tăng điểm tín dụng của bạn. Bạn có thể nhận được báo cáo tín dụng của mình từ các cơ quan tín dụng chỉ bằng cách trả một khoản phí nhỏ.