Facebook Twitter
econtentaxis.com

Khiếu Nại Chống Lại Các Công Ty Quản Lý Nợ

Đăng trên Tháng Một 19, 2023 bởi Marc Johnson

Khiếu nại chống lại các công ty quản lý nợ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Hầu hết các công ty quản lý nợ đều thực hiện tất cả các nỗ lực để vượt qua các khiếu nại chống lại họ. Nhiều công ty quản lý nợ có các phần thanh toán bù trừ khiếu nại để đối phó với những nghi ngờ và khiếu nại của khách hàng. Các nghiên cứu tiết lộ rằng các khiếu nại chống lại các công ty và cơ quan quản lý nợ đã tăng vọt trong thập kỷ qua, nhưng gần đây đã giảm đáng kể.

Báo cáo tín dụng là một trong những khiếu nại chính chống lại các công ty quản lý nợ. Nhiều lỗi có thể xuất hiện trong điểm tín dụng. Phần lớn các khiếu nại là chống lại các công ty tự lập hóa đơn là cố vấn tín dụng. Một số công ty có tội với các dịch vụ mờ ám.

Các nghiên cứu liên quan đến các khiếu nại chống lại các công ty quản lý nợ đã hình dung phần lớn các khiếu nại xảy ra trong ba lĩnh vực. Họ không nhận thức được rằng phí bảo hiểm hàng tháng thấp thường sẽ mang lại sự gia tăng về tổng số tiền lớn phải trả, các khiếu nại gây hiểu lầm và thất bại trong việc đưa ra đủ sự nổi bật cho các cảnh báo. Gần một nửa các tiểu bang trong u. S đã áp dụng một số loại yêu cầu cấp phép cho một số công ty quản lý nợ. Nhưng các cơ quan phi lợi nhuận được loại trừ khỏi các yêu cầu này. Họ tính phí cao từ khách hàng và vì vậy là vô trách nhiệm trong nhiệm vụ của họ. Điều này dẫn đến việc tăng khiếu nại chống lại các công ty quản lý nợ.

Có rất nhiều công ty gian lận với các nhà khai thác mờ ám, những người đưa ra những lời đề nghị hấp dẫn nhưng cuối cùng lừa dối mọi người. Theo đủ thời gian, khách hàng nhận thấy những giao dịch mờ ám này, các nhà cung cấp có thể đã biến mất khỏi hiện trường. Một số công ty quản lý nợ giả chấp nhận tiền từ con nợ, nhưng thường không trả lại chính xác cho các chủ nợ. Con nợ có thể không biết về nó trước khi các chủ nợ gọi cho họ và yêu cầu các khoản thanh toán bị bỏ lỡ. Điều này cũng có thể làm giảm lịch sử tín dụng của con nợ. Những trường hợp như vậy xảy ra thường xuyên và một số người Mỹ không hài lòng với phần lớn các giao dịch. Hậu quả là việc tăng số lượng người đang thực sự đi bộ từ các công ty quản lý và tư vấn nợ.