Facebook Twitter
econtentaxis.com

3 Bước Cần Thực Hiện Trước Khi Tham Gia Một Kế Hoạch Quản Lý Nợ

Đăng trên Tháng Mười Một 10, 2021 bởi Marc Johnson

Có 3 bước bạn muốn thực hiện trước khi đăng ký bất kỳ kế hoạch quản lý nợ nào. Quản lý nợ là một chiến lược để đưa bạn ra khỏi nợ, nhưng bạn cần được thông báo đầy đủ về tình huống của bạn và lựa chọn của bạn trước khi tham gia vào một chương trình quản lý nợ. Bạn càng có học thức và có học thức, bạn sẽ hiểu rõ hơn về quy trình và lựa chọn thay thế có sẵn cho bạn ngay cả trước khi thảo luận về tình huống với cố vấn tín dụng của bạn.

1 - Nói chuyện với chủ nợ của bạn | - |

Chủ nợ ra ngoài để kiếm tiền. Đây là lý do tại sao họ cho bạn tiền và tính phí bạn. Thực tế đơn giản là, họ thà bạn trả nợ hơn là trả lại số tiền ít hơn những gì bạn nợ hoặc nộp đơn xin phá sản, trong trường hợp đó họ có thể không nhận được gì. Rất nhiều cuộc thảo luận được kết thúc bằng phương tiện của một cố vấn tín dụng có thể được thực hiện bởi bạn. Bạn có thể thành công trong việc giảm lãi suất của mình và thậm chí có thể thấp hơn họ trong chương trình quản lý nợ. Các cuộc thảo luận của riêng tôi rất lớn khi tôi gặp vấn đề về nợ nần, lãi suất của tôi thấp hơn đáng kể so với chương trình quản lý nợ. Thôi buông đi. Bạn có thể ngạc nhiên bởi kết quả.

2 - Làm việc với ngân sách | - |

Nếu bạn đang gặp vấn đề về nợ, việc tìm ra ngân sách là bước đầu tiên và quan trọng nhất để giải quyết vấn đề nợ của bạn. Đôi khi vấn đề có thể tự giải quyết bằng cách xem xét chính xác số tiền bạn đã đến, bao nhiêu sẽ đi ra, bao nhiêu chi tiêu của bạn là điều cần thiết và bao nhiêu là không. Nếu bạn đang chi 10 đô la mỗi ngày cho Lattes, đó là 300 đô la mỗi tháng có thể được chi trả nợ. Bước này có thể mất một thời gian và cần siêng năng, nhưng bằng cách xem xét các cuống lương và biên lai của bạn, bạn có thể khám phá ra một nguồn đáng kể về vấn đề nợ của bạn.

3-Xác định vị trí một cơ quan tư vấn tín dụng đáng kính

Bạn sẽ cần phải thực hiện một số nghiên cứu trước khi định vị chương trình quản lý nợ lý tưởng cho bạn. Vấn đề nợ không phải là hiếm ngày nay. Hỏi xung quanh và tìm một người mà bạn biết có thể đã có kinh nghiệm với các chiến lược quản lý nợ và cơ quan tư vấn tín dụng đáng kính. Nếu bạn tin rằng bạn đã tìm thấy chương trình quản lý nợ chính xác, hãy kiểm tra với văn phòng kinh doanh tốt hơn để xác định xem cơ quan tư vấn tín dụng có uy tín hay không. Một số cơ quan tư vấn tín dụng không và có thể gây hại nhiều hơn là tốt khi bạn đang cố gắng thoát khỏi nợ. Bạn cũng muốn nói chuyện với các chủ nợ của bạn để chắc chắn rằng họ làm việc với cơ quan tư vấn tín dụng cụ thể đó.

Những biện pháp này có thể giúp bạn tiết kiệm nhiều rắc rối và thời gian. Nếu bạn làm việc thông qua các bước một và hai, bạn có thể thấy rằng bạn không cần một chương trình quản lý nợ. Nhưng nếu cần thiết, hãy đảm bảo rằng bạn hoàn toàn điều tra bất kỳ chương trình quản lý nợ và dịch vụ tư vấn tín dụng mà bạn chọn.