فیس بوک توییتر
econtentaxis.com

مدیریت بدهی ضروری است

ارسال شده در سپتامبر 21, 2021 توسط Marc Johnson

انجام مدیریت بدهی برای حفظ پرداخت بهره خود در مسیر مهم است. از دست دادن پرداخت بهره ممکن است شما را در یک سوپ عالی قرار دهد. آژانس مالی یا وام دهنده می تواند وثیقه یا وثیقه شما را خاموش کند. از دست دادن ایمان وجود دارد و گزارش منفی در نمره اعتبار وجود دارد. همه افراد نمره اعتباری دارند. رتبه بندی اعتبار اعتبار مالی یک فرد را ارزیابی می کند. این بدان معنی است که شما در پرداخت بدهی های خود چقدر خوب هستید. رتبه منفی پیدا کردن وام بدهی بار دیگر دشوار خواهد بود.

بنابراین بسیار مهم است که به موقع پرداخت کنید. پرداخت های خود و تاریخ موعد خود را پیگیری کنید. اگر آن را سخت پیدا کردید ، از بانک بخواهید که مبلغ حساب خود را بدهد. شما حتی ممکن است یک مشاور مالی را حفظ کنید که به شما در پیگیری بدهی خود کمک کند. به این ترتیب می توانید به راحتی مدیریت بدهی را انجام دهید.

بنابراین مدیریت بدهی ممکن است منجر به کاهش بدهی و سپس حذف بدهی شود. حذف بدهی متفاوت است ، تعداد زیادی بدهی باید در نظر گرفته شود. در واقعیت ممکن است شما فقط برای بازپرداخت بازپرداختهای قبلی ، بدهی های بیشتری را بپردازید. به این نوع چرخه ، تله بدهی گفته می شود ، که بسیاری از کشورهای جهان سوم با آن روبرو هستند. بدهی بودن همچنین می تواند منجر به ورشکستگی یور شود ، بنابراین به عنوان یک فرد ، شما هیچ دارایی مالی ندارید. این یک نکته عالی برای زندگی خود و همچنین حرفه شما و آینده عزیزانتان است.

مدیریت بدهی همچنین باید شما را قادر به کاهش بدهی کند. مذاکره برای کاهش پرداخت وام و وام های پالایش. وام ها را بازپرداخت کنید ، که می تواند متوسط ​​باشد. بنابراین در آینده پول بیشتری برای سرمایه گذاری خواهید داشت. بدهی برای تأمین اعتبار سرمایه گذاری مانند خانه یا آموزش ضروری است. با این حال مهم است که آنها برگردانده شوند. شما همچنین می توانید سرمایه گذاری کنید ، که ممکن است پرداخت بدهی را تأمین کند. به عنوان نمونه سرمایه گذاری در وجوه متقابل و بازده عادی این صندوق ها به شما کمک می کند تا از تعهدات بدهی پیروی کنید. به این روش ، شما می توانید بدهی و سرمایه گذاری را برای دستیابی به وضعیت مالی بهتر در آینده کار کنید.